Ανοίγει ο δρόμος για την αύξηση των αποδοχών των τραπεζιτών

Ανοίγει ο δρόμος για την αύξηση των αποδοχών των τραπεζιτών

Τα «σπασμένα» της υπερδεκαετούς κρίσης θα επιχειρήσουν να «ρεφάρουν» οι τραπεζίτες από το 2024, καθώς μαθαίνω ότι «στρώνουν τον δρόμο» για την αύξηση των μισθών και των σταθερών απολαβών των ανώτατων διοικητικών ομάδων.

Την αρχή, λένε οι πηγές μου, κάνει η Eurobank το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας αποφάσισε να αυξήσει τις μικτές σταθερές απολαβές της ανώτατης διοικητικής της ομάδας και της κατάθεσης προσφοράς επαναγοράς του 1,4% του μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο κατέχει το ΤΧΣ.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της 1ης Αυγούστου την παροχή ειδικής άδειας στο Δ.Σ της τράπεζας να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2024 του μικτού μηνιαίου μισθού του διευθύνοντος συμβούλου της, Φωκίωνα Καραβία καθώς και των τριών αναπληρωτών του και πιο συγκεκριμένα των Σταύρου Ιωάννου, Ανδρέα Αθανασόπουλου και Κωνσταντίνου Βασιλείου.

Ο μικτός μηνιαίος μισθός του κ. Καραβία θα αυξηθεί κατά 44,4%, φθάνοντας τις 39.000 ευρώ (ετήσιος ακαθάριστος μισθός 548 χιλ. ευρώ) και των αναπληρωτών CEO κατά 31,6% (σ.σ. σε 35.000 ευρώ τον μήνα, 492 χιλ. ευρώ ετησίως), με συνακόλουθη τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κρίση χρέους και οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών με κρατική στήριξη οδήγησαν στην επιβολή σειράς περιορισμών στις αποδοχές των τραπεζικών στελεχών.

Αρχικά με το νόμο Αλογοσκούφη (3723/2008) και εν συνεχεία με τον νόμο 3862/2010, που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αποφάσεις αυτές, σε συνδυασμό με συνεχιζόμενη πολυετή απαγόρευση καταβολής bonus σε μετρητά την είχαν σαν αποτέλεσμα οι τράπεζες όχι μόνο να μην μπορούν να προσελκύσουν αξιόλογα νέα στελέχη αλλά να χάσουν και αρκετά από αυτά που είχαν είτε από άλλες εγχώριες επιχειρήσεις είτε από τράπεζες του εξωτερικού.

Πρόσφατες είναι άλλωστε οι μεταγραφές της κας Φωτεινής Ιωάννου από την Εθνική Τράπεζα στην Μυτιληναίος, του Κωνσταντίνου Αδαμόπουλου επίσης από την Εθνική Τράπεζα στην Intrakat και του Ιάκωβου Γιαννακλή στη Bank Muscat του Ομάν.

Για να αποτραπεί η περαιτέρω διαρροή το μοναδικό διαθέσιμο εργαλείο είναι η αύξηση των σταθερών αποδοχών.

Στην στρατηγική αυτή βοηθάει ότι στις 31/12/2022 έληξε το «μπλόκο» στην αύξηση των σταθερών αποδοχών, που έθεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το νόμο 4941/2022, ενώ και το NPE ratio της Eurobank διαμορφώνεται σε 5,1% (31/3/23), αισθητά χαμηλότερου του ορίου 10% που θέτει ο ίδιος νόμος (4941/2022).

Επομένως, δεν υφίσταται ο περιορισμός να μην υπερβαίνουν οι σταθερές αποδοχές μελών Δ.Σ και ανώτατων τραπεζικών στελεχών τις αντίστοιχες του διοικητή της ΤτE.

Αντίστοιχη δυνατότητα έχουν πλέον και οι υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες καθώς το NPE ratio που διαθέτουν διαμορφώνεται κάτω από το όριο του 10%.