Πράσινη ενέργεια: Μισό εκατομμύριο ηλεκτροκίνητα οχήματα στην Ελλάδα την επόμενη εξαετία

Γιγαντιαίο πρόγραμμα για σχεδόν 500.000 ηλεκτρικά οχήματα, Αιολικά 9,5 GW, φωτοβολταικά 13,4 GW, αποθήκευση 5,3 GW και φυσικό αέριο 7,7 GW είναι το σχέδιο της Αθήνας που εστάλη στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ.

Η αναφορά στην περίοδο 2021- 2050, περιλαμβάνει αυξημένες επενδυτικές δαπάνες, της τάξης του 1% – 2% του ΑΕΠ, με την επισήμανση ότι στις μεταφορές, και την αναβάθμιση των κατοικιών, για τα νοικοκυριά είναι απαραίτητη η χρηματοδοτική τους διευκόλυνση.

Ηλεκτροκίνηση: τα δυο σενάρια

Εξαιρετικά φιλόδοξοι στόχοι μπαίνουν στο σκέλος της ηλεκτροκίνησης, όπου παρατίθενται δύο σενάρια: Το σενάριο βάσης όπου συνεχίζονται τα σημερινά μέτρα στήριξης και το δεύτερο, πιο αισιόδοξο) με ενισχυμένα προγράμματα για ταχύτερη διείσδυση.

Σε αυτό το δεύτερο, από περίπου 30.600 ηλεκτρικά επιβατικά και ελαφριά φορτηγά, ο αριθμός τους πρόκειται να ανέλθει σε περίπου 85.000 το 2025 και σε πάνω από 500.000 οχήματα το 2030 (περιλαμβάνονται τα BEV – αμιγώς ηλεκτρικά και τα PHEV – plug-in υβριδικά).

Στο σενάριο αυτό, προβλέπεται ότι το 2030 το ποσοστό διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων θα φτάνει το 30% και την χρονιά εκείνη θα ταξινομηθούν 55.000.

Στο σενάριο Β, το λεγόμενο και «αισιόδοξο», απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων είναι η εφαρμογή αυξημένων μέτρων πολιτικής.

Σε αυτό, η διείσδυση των ηλεκτρικών θα έχει φτάσει το 2030 στο 50% του συνολικού στόλου των οχημάτων, και τη χρονιά εκείνη θα ταξινομηθούν πάνω από 108.000.

Στα ελαφρά φορτηγά, η διείσδυση προβλέπεται στο 25% με 3.658 ταξινομήσεις το 2030 (σενάριο βάσης) και στο 40% με 6.931 ταξινομήσεις (σενάριο Β).

Σημαντική ανάλυση γίνεται επίσης στην ανάγκη για ισόρροπη ανάπτυξη ενός επαρκούς δικτύου δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης στην Ελλάδα, ικανοποιώντας γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια, με έμφαση σε αστικές περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης.

Αυτό είναι το εθνικό πλάνο για την ηλεκτροκίνηση

Ζώνες χαμηλών ρύπων στα μεγάλα αστικά κέντρα με επιβολή διοδίων που θα αυξήσουν το κόστος διατήρησης των συμβατικών οχημάτων και θα ενθαρρύνουν την αγορά ηλεκτρικών προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση.

Οι ζώνες αυτές θα λειτουργήσουν ως κίνητρα για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και θα εφαρμοστούν αρχικά στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και σε νησιά και σταδιακά θα μπορούν να επεκταθούν και σε μικρότερους δήμους.

Σημείο αναφοράς στην Αθήνα, θα ήταν ο Πράσινος Δακτύλιος που θα αναβαθμιστεί σε Low Emission Zones -LEZ (χωρίς πινακίδες που εξαρτώνται από την απαγόρευση των οχημάτων εσωτερικής καύσης, με τέλη που επιβάλλονται στα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που εισέρχονται στη LEZ). Αυτή η ζώνη θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και για το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα μέτρο που το ΥΠΕΝ διαβαθμίζει σε υψηλής προτεραιότητας για αύξηση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης.

Τα άλλα δύο είναι η παροχή ισχυρότερων κινήτρων για την απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων με εκτιμώμενο κόστος επιδοτήσεων 400 εκατ. (40 εκ. ανά έτος) καθώς η επιδότηση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά ηλεκτρικών IX αλλά και ο εξηλεκτρισμός των λεωφορείων.

Για τον τομέα αυτό, προβλέπονται κονδύλια ύψους 700 έως 800 εκ. ευρώ για την ανανέωση όλου του στόλου μέσα στην επόμενη δεκαετία, ήτοι 20.000 ηλεκτρικά λεωφορεία.

Τα τρία σενάρια εξηλεκτρισμού του στόλου αυτοκινήτων

Το σχέδιο για τον εξηλεκτρισμό του στόλου οχημάτων (επιβατικών, επαγγελματικών οδικών μεταφορών, λεωφορείων) έχει καταρτίσει τρία υποθετικά σενάρια που θα καθορίσουν την πορεία της διείσδυσης της νέας τεχνολογίας στην αγορά.

Το πρώτο, είναι το «Σενάριο Αναφοράς», το οποίο προβλέπει ότι δεν θα τεθούν σε εφαρμογή περαιτέρω πολιτικές ή κίνητρα μετά το 2023 για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Για αυτό, στο σενάριο που χαρακτηρίζεται «Ελάχιστης Δράσης (Do Nothing More)», έχει ληφθεί υπόψη μόνο το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας ως κύριος παράγοντας αγοράς.

Σε αυτή την περίπτωση δεν θα επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2030 και η ανάπτυξη της αγοράς της ηλεκτροκίνησης θα καθυστερήσει κατά 7 έως 10 έτη.

Το δεύτερο σενάριο είναι με βάση το ΕΣΕΚ και βασίζεται στην επίτευξη των υφιστάμενων στόχων του σχεδίου για μερίδιο 30% των ηλεκτροκίνητων οχημάτων επί των νέων ταξινομήσεων το 2030. Από το 2030 και μετά θεωρείται ότι θα υπάρξει μέτρια περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Το τρίτο σενάριο, είναι το δραστικό και το πιο φιλόδοξο σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται επίτευξη του στόχου για μερίδιο 100% στις πωλήσεις νέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών έως το 2035 για όλες τις κατηγορίες (επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά κ.α) όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα μεταθέσει τις τιμές-στόχους του εθνικού κλιματικού νόμου κατά πέντε χρόνια (από το 2030 στο 2035).

Η εξέλιξη του κλάδου

Στην Ελλάδα ο αριθμός των επιβατικών αυτοκινήτων αναμένεται να ανέλθει σε 5,8 εκατομμύρια το 2050 και των μοτοσικλετών σε περίπου 2 εκατομμύρια. Στο ίδιο χρονικό σημείο, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα αναμένεται να ανέλθουν σε 1,4 εκατομμύρια, τα μεσαία και βαρέα σε 225.000 και τα λεωφορεία σε περίπου 46.000.

Με βάση το συνολικό στόλο οχημάτων και υπολογίζοντας τα σενάρια εξηλεκτρισμού, εκτιμάται ότι το 2035 ο ελληνικός στόλος θα αποτελείται από σχεδόν 2,9 εκ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κυρίως επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά. Το χάσμα ανάμεσα στο σενάριο αναφοράς χωρίς κίνητρα και στο δραστικό σενάριο 2035, οδηγεί σε έλλειμμα περί το 1 εκατ. ηλεκτροκίνητων οχημάτων για το 2030 και 2,5 εκ. για το 2050.

Με βάση το δραστικό σενάριο ανάπτυξης πάνω από 8,8 εκ. οχήματα θα είναι μηδενικών εκπομπών ως το 2050 που αντιστοιχούν στο 93% του συνολικού στόλου και στο 74% με βάση το σενάριο κατά ΕΣΕΚ.

Οι υποδομές φόρτισης

Το εθνικό σχέδιο υπογραμμίζει ότι η χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων και η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλοεξαρτώμενες.

Είναι αξιοσημείωτο πως το 66% και το 67% των νοικοκυριών στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, γεγονός που καθιστά απολύτως αναγκαία την ανάπτυξη επαρκούς αριθμού δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης στη χώρα μας.

Οι υποδομές φόρτισης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, σύμφωνα με το προσχέδιο του Κανονισμού για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων:

Στο Κεντρικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για κάθε 60 χλμ (διπλής κατεύθυνσης) θα πρέπει να υπάρχει πάρκο συνδυασμένης φόρτισης φορτηγών-ελαφρών οχημάτων.

Στο Εκτεταμένο ΔΕΔ-Μ: Κάθε 60 χιλιόμετρα (διπλής κατεύθυνσης) θα πρέπει να υπάρχει πάρκο φόρτισης ελαφρών οχημάτων και κάθε 100 χιλιόμετρα (διπλής κατεύθυνσης) πάρκο φόρτισης βαρέων οχημάτων.

Δύο πάρκα (charging hubs) σε κάθε σημείο, ένα ανά κατεύθυνση. Οι συνολικές απαιτήσεις προβλέπουν 266 πάρκα φόρτισης.

Ο σχεδιασμός των θέσεων φόρτισης εξαρτάται από τους διαθέσιμους χώρους, την προθυμία των ενδιαφερόμενων, την βέλτιστη σύνδεση με το δίκτυο και τα εγκατεστημένα σημεία φόρτισης.

ΔΕΗ blue: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για εγκατάσταση σημείων ταχυφόρτισης

H ΔΕΗ όμως δείχνει τον δρόμο και στην ηλεκτροκίνηση καθώς εξασφάλισε Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου υπερταχυφορτιστών (HPDC) δημόσιας φόρτισης ΔΕΗ blue, μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης Connecting Europe Facility (CEF). Στο πλαίσιο του έργου 21-EL-TC-ESEERT «Electrifying South East Europe Road Transport», η ΔΕΗ blue προχωρά στην εγκατάσταση και λειτουργία συνολικά, 34 σημείων ταχυφόρτισης σε σταθμούς φόρτισης 2Χ150 kW, συνολικής ισχύος έως 300 kW.

Οι νέοι υπερταχυφορτιστές ΔΕΗ blue, θα τοποθετηθούν σε 13 περιοχές πανελλαδικά, ενισχύοντας την παρουσία, την ποιότητα και την κάλυψη του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ΔΕΗ blue σε βασικές οδούς της χώρας.

Με ενέργεια που προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές, τα νέα σημεία ταχυφόρτισης ΔΕΗ blue θα είναι εύκολα προσβάσιμα από ΑμεΑ, η εξυπηρέτηση των οποίων θα γίνεται κατά προτεραιότητα.

Με την προσθήκη των νέων ταχυφορτιστών υψηλής ισχύος σε κομβικά σημεία του ελληνικού οδικού δικτύου η ΔΕΗ blue ενισχύει σημαντικά το πανελλαδικό δημόσιο δίκτυο ταχυφορτιστών της που απαριθμεί περισσότερα από 200 σημεία (DC), εκ των οποίων τα 36 είναι σημεία ταχυφόρτισης υψηλής ισχύος έως 300 kW (HPDC),  διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τα ταξίδια με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ, κ. Κυριάκος Κοφινάς δήλωσε: «Το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης είναι εθνικό στοίχημα και η ΔΕΗ blue είναι βασικός φορέας ανάπτυξης των υποδομών και των εφαρμογών που οδηγούν στην επίτευξή του. Στην κατεύθυνση αυτή συμβαλλόμαστε με το Connecting Europe Facility και από κοινού επενδύουμε στην γρήγορη εξάπλωση της ταχυφόρτισης, σε κομβικά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη της πράσινης κινητικότητας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον είναι κοινός στόχος και θα τον πετύχουμε με συνέργειες και συνεργασία».

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 2.000 σημεία φόρτισης πανελλαδικά

Ταυτόχρονα, μεγαλώνει συνεχώς το δίκτυο δημοσίως προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue πανελλαδικά κάνοντας τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης μέρος της καθημερινότητας ολοένα και περισσότερων οδηγών. Στο τέλος του 2023, τα σημεία φόρτισης ΔΕΗ blue ξεπέρασαν τα 2.000 πανελλαδικά, διευκολύνοντας τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων στις καθημερινές μετακινήσεις τους. Το 2023 η ΔΕΗ blue διπλασίασε και τις τοποθεσίες των σταθμών φόρτισης προσθέτοντας 277 νέες τοποθεσίες στο δίκτυό της. Αρκετές από αυτές βρίσκονται σε κομβικά σημεία στο οδικό δίκτυο, κάνοντας με αυτό τον τρόπο τα ταξίδια μικρών ή μεγάλων αποστάσεων εύκολα για τους οδηγούς χωρίς να ανησυχούν για την εξάντληση της μπαταρίας τους.

Επιπλέον, για ακόμη γρηγορότερη φόρτιση, οι χρήστες του δικτύου ΔΕΗ blue μπορούν να φορτίσουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματά τους στους ταχυφορτιστές ισχύος έως 300 kW HPDC, οι οποίοι στο τέλος του 2023 ξεπέρασαν τους 230 πανελλαδικά. Στους ταχυφορτιστές, οι οδηγοί μπορούν να φορτίσουν τη μπαταρία των οχημάτων τους μέσα σε λίγα λεπτά, και να συνεχίσουν το ταξίδι τους χωρίς καθυστερήσεις.

Παράλληλα, το 2023 η εφαρμογή ΔΕΗ blue εμπλουτίστηκε με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες που κάνουν τη φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος μια ακόμη πιο εύκολη και ευχάριστη εμπειρία για τους οδηγούς. Ενδεικτικά, προστέθηκε η δυνατότητα κράτησης ταχυφορτιστή, δυνατότητα σύνδεσης ιδιωτικού φορτιστή, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη απέκτησαν πρόσβαση σε μια σειρά από προνόμια και επιβραβεύσεις, όπως η Οδική Βοήθεια με κάλυψη σε περίπτωση αποφόρτισης οχήματος, εκπτώσεις Energy Fridays και Energy Nights, και άλλα προνόμια. Αποτέλεσμα αυτών, ήταν ο υπερδιπλασιασμός της βάσης των οδηγών που εγγράφηκαν το 2023 στην εφαρμογή ΔΕΗ blue, καθώς και ο υπερδιπλασιασμός των συνεδριών φόρτισης μέσα από την εφαρμογή.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της ΔΕΗ blue στο περιβάλλον, καθώς όλες οι φορτίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ blue έγιναν με 100% πράσινη ενέργεια, προερχόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές. Στο τέλος του 2023, η ΔΕΗ blue συνέβαλε στην εξοικονόμηση, αθροιστικά περισσότερων από 1.460 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, αυξάνοντας το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ηλεκτροκίνησης.

Η ΔΕΗ blue αποτελεί ήδη το μεγαλύτερο δίκτυο φορτιστών στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει, προσθέτοντας συνεχώς νέους φορτιστές και ενισχύοντας την υπάρχουσα υποδομή, ώστε οι φορτιστές της υπηρεσίας ΔΕΗ blue να φτάσουν σε ακόμη περισσότερα σημεία σε όλη τη χώρα με ολοένα και μεγαλύτερες ταχύτητες φόρτισης.

ΔΕΗ blue: Ο υπέροχος κόσμος της ηλεκτροκίνησης

Ο κόσμος της ΔΕΗ blue είναι ένας ολόκληρος κόσμος προσωποποιημένων υπηρεσιών, που βασίζονται στην πράσινη ενέργεια και δίνουν πρόσβαση στα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. Το μόνο που χρειάζεται για φόρτιση στο δίκτυο ΔΕΗ blue είναι η λήψη της εφαρμογής ΔΕΗ blue, η οποία είναι διαθέσιμη για συσκευές Apple και Android.

Στο ΔΕΗ blue app οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα το πλησιέστερο σημείο φόρτισης, να κάνουν κράτηση του διαθέσιμου ταχυφορτιστή που τους εξυπηρετεί, να φορτίζουν πληρώνοντας με το ψηφιακό τους πορτοφόλι και να οργανώνουν τα ταξίδια τους προγραμματίζοντας στάσεις και χρόνο φόρτισης. Τα εγγεγραμμένα μέλη στην εφαρμογή της ΔΕΗ blue επωφελούνται από προσφορές και διαθέτουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες, κάνοντας το ταξίδι τους ακόμη πιο ευχάριστο και άνετο.

Με την υπηρεσία «Ταξίδια ΔΕΗ blue» μπορούν να οργανώνουν με ασφάλεια τις διαδρομές τους, προγραμματίζοντας τις στάσεις και τον χρόνο φόρτισης, ενώ μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση στο οδικό δίκτυο, ώστε να κάνουν καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση της μπαταρίας του οχήματός τους. Με την υπηρεσία κράτησης ταχυφορτιστή απαλλάσσονται από το άγχος εύρεσης διαθέσιμων σταθμών ταχυφόρτισης κατά την διαδρομή τους, ενώ μπορούν να καταχωρήσουν το μοντέλο του ηλεκτρικού οχήματός τους για τον εντοπισμό των κατάλληλων σημείων φόρτισης.