Αύξηση κερδοφορίας, περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια, καλύτερους όρους στην έκδοση ομολόγων MREL, χαμηλότερο κόστος άντλησης χρηματοδότησης και κατ΄επέκταση διευκόλυνση στην αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων δανείων (TLTROs) που έχουν λάβει από την Ευρωτράπεζα, φέρνει η επενδυτική βαθμίδα για τις τράπεζες.

Το όφελος θα είναι σημαντικό επίσης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά καθώς οι τράπεζες θα μπορούν να προσφέρουν δάνεια με ευνοϊκότερη τιμολόγηση, ενισχύοντας έτσι την πιστωτική επέκταση που είχε «καθίσει» το τελευταίο διάστημα.

Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την DBRS μετά από 13 χρόνια συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες θα δουν:

-Σημαντική μείωση στο κόστος χρηματοδότησής τους από τις αγορές.

Η μείωση εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 30% – 40%. Αυτή η πτώση θα επιτρέψει στις τέσσερις συστημικές τράπεζες να προχωρήσουν με καλύτερους όρους σε εκδόσεις ομολόγων MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων). Να σημειωθεί ότι σήμερα το κόστος για την άντληση κεφαλαίων MREL είναι στο 5,5% – 7%, ενώ οι εκδόσεις ομολόγων Tier II κοστίζουν από 7,5% μέχρι 14,5%.

-Θα βελτιωθούν οι όροι χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, καθώς τα κρατικά ομόλογα που διακρατούν οι τράπεζες στα χαρτοφυλακια τους θα είναι επιλέξιμα από την ΕΚΤ, και κατ επέκταση θα διευκολυνθούν οι συστημικές τράπεζες στην αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων δανείων (TLTROs) που έχουν λάβει από την Ευρωτράπεζα.

-Δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια για την είσοδο ισχυρών ξένων επενδυτών, εξέλιξη που έχει βαρύνουσα σημασία ενόψει της αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις συστημικές τράπεζες.

-Σημαντικό θα είναι το όφελος και από την αναβάθμιση των senior ομολόγων που διακρατούν από τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή».

Μάλιστα καθώς έρχεται και ο «Ηρακλής 3», η λήψη κρατικών εγγυήσεων θα έχει χαμηλότερο κόστος.

Μάλιστα στην έκθεση της η DBRS κάνει αναφορά την κομβική σημασία του προγράμματος «Ηρακλής» για την εξυγίανση των τραπεζών, καθώς ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 8,8% το πρώτο τρίμηνο 2023, από 12,1% το πρώτο τρίμηνο 2021, και κατά 40,3 ποσοστιαίες μονάδες από την κορύφωση των ΜΕΑ τον Ιούνιο του 2017.

Η DBRS σημειώνει επίσης ότι 11,7 δις ευρώ –από τα δάνεια που θα αντλήσει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF)- θα διοχετευθούν μέσω των τραπεζών.