Το σχέδιο της Ελλάδας για την ενέργεια και το κλίμα, σημασία των ΑΠΕ και ο καταλυτικός ρόλος της ΔΕΗ!

Το σχέδιο της Ελλάδας για την ενέργεια και το κλίμα, σημασία των ΑΠΕ και ο καταλυτικός ρόλος της ΔΕΗ!

Γιγαντιαίο πρόγραμμα για Αιολικά 9,5 GW, φωτοβολταϊκά 13,4 GW, αποθήκευση 5,3 GW, φυσικό αέριο 7,7 GW και 460.000 ηλεκτρικά οχήματα περιλαμβάνει το «Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα».

Αναλυτικά, πολύ φιλόδοξους στόχους για το 2030 που αφορούν μεταξύ άλλων 23,5 GW κάθε μορφής ΑΠΕ, 5,3 GW αποθήκευση, 7,7 GW μονάδων φυσικού αερίου, μηδενική παρουσία του λιγνίτη, καθώς επίσης εκτίμηση για ένα στόλο πάνω από 460.000 ηλεκτρικά οχήματα, περιγράφει το κείμενο του νέου ΕΣΕΚ.

Η αναφορά στην περίοδο 2021- 2050, περιλαμβάνει αυξημένες επενδυτικές δαπάνες, της τάξης του 1% – 2% του ΑΕΠ, με την επισήμανση ότι στις μεταφορές, και την αναβάθμιση των κατοικιών, τα νοικοκυριά θα επωμισθούν αναπόφευκτα μια σημαντική αύξηση του κόστους, επομένως είναι απαραίτητη η χρηματοδοτική τους διευκόλυνση.

Τι θα γίνει στις ΑΠΕ

Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η χώρα θα πρέπει το 2030 να έχει 9,5 GW από αιολικά, (εκ των οποίων 1,9 GW υπεράκτια), 13,4 GW φωτοβολταικά και 0,6 GW άλλες πράσινες τεχνολογίες.

Ειδικά στα χερσαία αιολικά και φωτοβολταικά, η εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί κατά 12 GW ως το 2030 (από 11,5 GW στα τέλη του 2023 σε 23,5 GW το 2030).

Τα υδροηλεκτρικά θα πρέπει να είναι 3,8 GW, η αποθήκευση 5,3 GW, (εκ των οποίων 3,1 GW μπαταρίες και 2,2 GW η αντλησιοταμίευση), ενώ το μείγμα συμπληρώνουν 7,7 GW μονάδων φυσικού αερίου, 0,7 GW μονάδων με υγρό καύσιμο και καθόλου λιγνίτης.

Το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 64,6 ΤWh στο τέλος της δεκαετίας, ενώ μειώνεται κατακόρυφα η εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές, καθώς η συμμετοχή τους δεν θα ξεπερνά το 3%.

Στα υπόλοιπα μεγέθη, η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας θα είναι 44%, έναντι 35% στο προηγούμενο ΕΣΕΚ.

Ενώ, στόχος είναι οι ΑΠΕ να καλύπτουν το 80% της ηλεκτροπαραγωγής ως το 2030 (σημαντικά υψηλότερος από το 61% που είχε τεθεί στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ) και να πλησιάσουν το 95% από το 2035 και μετά.

Οσο για την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στις 52,7 TWh το 2030 (81,6% του συνόλου).

Στόχος είναι οι εκπομπές CO2 από την παραγωγή ενέργειας να έχουν μηδενιστεί από το 2035 και μετά, με έμφαση στον εξηλεκτρισμό των τομέων μεταφορές και κτίρια.

Επισημαίνεται ότι μεγάλη μείωση των εκπομπών ήδη από το 2023 προέρχεται από την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων.

ΑΠΕ: Το φθινόπωρο οι νέοι διαγωνισμοί - Απλούστερες διαδικασίες στα πολύ μικρά έργα

Η φιλόδοξη στοχοθεσία για την ενέργεια και το κλίμα

Σταχυολογώντας ορισμένους από τους στόχους, προβλέπεται:

Μείωση κατά 54% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 (χωρίς τα όσα αφορά ο κανονισμός για τη χρήση γης και τη δασοπονία, LULUCF)

79% η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ως ποσοστό επί της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2030

46% το μερίδιο των ΑΠΕ για θέρμανση – ψύξη (από 43% σήμερα), στο 29% το μερίδιο ΑΠΕ στις μεταφορές (από 19% στο υφιστάμενο)

15,4 εκατ. τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου, η τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030

29% ο στόχος για το μερίδιο των ΑΠΕ στον κλάδο των μεταφορών έναντι 19% που ήταν το 2019.

Οι επενδύσεις και το θεμελιώδες πρόβλημα του κόστους

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών γίνεται στον τομέα των μεταφορών και αφορά την αγορά οχημάτων και άλλων μεταφορικών μέσων, για τα οποία θα απαιτηθούν μεγαλύτερες επενδύσεις συγκριτικά με το παρελθόν.

Εχει ωστόσο ενδιαφέρον η επισήμανση ότι πέραν των μεταφορών, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών και κτιρίων θα χρειαστεί να αυξηθεί δύο ή και τρεις φορές ετησίως συγκριτικά με παρελθόντα προγράμματα.

Σε αυτά τα ποσά θα πρέπει να προστεθούν αυξημένες δαπάνες για την αγορά αποδοτικών συσκευών προηγμένης τεχνολογίας, όπως οι αντλίες θερμότητας, και οχημάτων, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Κατά συνέπεια, τα νοικοκυριά, όλων των εισοδηματικών κατηγοριών, θα κληθούν στο πλαίσιο της πράσινης ενεργειακής μετάβασης να επωμισθούν αύξηση και μερίδιο του συνόλου των επενδύσεων.

Είναι κρίσιμης επομένως σημασίας, όπως τονίζει το κείμενο, η διευκόλυνση της χρηματοδότησης των νοικοκυριών για τον σκοπό αυτό.

Παράλληλα, η ζήτηση για ορυκτά καύσιμα, κυρίως πετρελαιοειδή στον τομέα των μεταφορών, τα οποία λόγω της υψηλής φορολόγησης τους αποδίδουν σημαντικά φορολογικά έσοδα στο ελληνικό κράτος, θα μειωθεί, σε όφελος των πιο φιλικά προς το περιβάλλον ενεργειακών προϊόντων, τα οποία δεν θα φορολογούνται ώστε να προωθηθούν στην αγορά.

Στο ΕΣΕΚ επισημαίνεται ότι οι τιμές της ενέργειας μακροπρόθεσμα θα είναι πιο σταθερές και προβλέψιμες, και θα αντανακλούν το κόστος ανάκτησης του κεφαλαίου στις επενδύσεις.

Στο μέλλον, η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού θα εξαρτάται από την τεχνική αξιοπιστία και επάρκεια των εγχώριων ενεργειακών συστημάτων. Στόχος φυσικά είναι η μείωση των ρύπων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.

Στην Ελλάδα, η εξισορρόπηση του συστήματος θα γίνει με ένα συνδυασμό των ανωτέρω τεχνολογικών λύσεων, περιλαμβανομένων:

 • Μπαταρίες και αντλησιοταμίευση,
 • Υδροηλεκτρικά και μονάδες φυσικού αερίου,
 • Κατανεμόμενες ΑΠΕ και απόκριση ζήτησης,
 • Παραγωγή ανανεώσιμων αερίων, καθώς και
 • Μέσω των διασυνδέσεων

Οι άξονες πολιτικής στην ηλεκτροπαραγωγή είναι οι παρακάτω:

 • Συνεχής μείωση της παραγωγής από λιγνίτη, με στόχο τον μηδενισμό της μετά το 2028.
 • Σύνδεση των μη διασυνδεμένων νησιών στο διασυνδεδεμένο σύστημα μέχρι το 2030.
 • Οι ΑΠΕ να καλύπτουν το ~80% της ηλεκτροπαραγωγής ως το 2030 (ή νωρίτερα) – με ένα ισορροπημένο μείγμα μεταξύ ηλιακής και αιολικής ενέργειας.
 • Μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων – όπου το δυναμικό της Ελλάδας είναι εξαιρετικό – με στόχο τα πρώτα έργα να είναι σε λειτουργία το 2030.
 • Ανάπτυξη επαρκούς ισχύος και χωρητικότητας συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες και αντλησιοταμίευση).
 • Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και λειτουργία ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας
 • Ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά μέσω, εκτός των άλλων, της ωρίμανσης του πλαισίου για την απόκριση ζήτησης (demand response).
 • Περαιτέρω εξηλεκτρισμός στην τελική κατανάλωση ενέργειας με έμφαση στα κτίρια και τις μεταφορές, καθώς και στην προώθηση συστημάτων αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ
 • Αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων
 • Νέες διεθνείς διασυνδέσεις, με έμφαση στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ευρώπη για την απορρόφηση της περίσσιας ενέργειας και την ευκολότερη εξισορρόπηση του εθνικού συστήματος.
 • Ψηφιοποίηση του δικτύου.

Η ΔΕΗ υλοποιεί την «πράσινη» μετάβασή της με δύο νέα έργα ΑΠΕ στην Δυτική Μακεδονία

Η ΔΕΗ προχωρά δυναμικά την υλοποίηση του σχεδίου της στην «πράσινη» μετάβαση, με δύο νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Δυτική Μακεδονία, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη διετία. Τα έργα αυτά, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1GW, βάζουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης το τριετές στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου, όπως παρουσιάστηκε από την διοίκηση σε επενδυτές στο Capital Markets Day του Λονδίνου, τον Ιανουάριο. Ο Όμιλος αλλάζει προοπτική, και επενδύει σημαντικά στην καθαρή ενέργεια.

Το πρώτο έργο αφορά στη συμφωνία του Ομίλου ΔΕΗ με την RWE για το φωτοβολταϊκό πάρκο “Ορυχείο ΔΕΗ Αμύνταιο” συνολικής ισχύος περίπου 450 MWp. Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους €255,4 εκατ., περιλαμβάνει κονδύλια €127,7 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η έναρξη των εργασιών έχει προγραμματιστεί μέσα στους επόμενους μήνες και το Φ/Β πάρκο αναμένεται να λειτουργεί μέχρι το τέλος του 2025.

Η δεύτερη σημαντική επένδυση αφορά στην συμφωνία με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς για το φωτοβολταϊκό έργο “Φοίβη” στην Πτολεμαΐδα, με εγκατεστημένη ισχύ 550 MWp. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2025 και θα συμβάλλει στην παραγωγή περίπου 1 ΤWh ενέργειας, καλύπτοντας σχεδόν το 2,5% της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, ενώ παράλληλα θα αποτρέπει την εκπομπή 550 kt CO2 ετησίως.

Ο Όμιλος ΔΕΗ δείχνει τον δρόμο στην παραγωγή «πράσινης» ενέργειας

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου ΔΕΗ που παρουσιάστηκε τον προηγούμενο μήνα στο Λονδίνο, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ θα διπλασιαστεί έως το 2026, φτάνοντας τα 8,9GW, αποτελώντας το 68% του συνόλου της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Συνολικά, η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ θα αυξηθεί στα 13,1GW το 2026 από τα 10,7GW σήμερα, με το 54% της ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ. Έτσι, το 2026 υπολογίζεται ότι η παραγωγή ενέργειας θα είναι πιο πράσινη με 75% χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σχέση με το 2019.

Η ΔΕΗ βγήκε εκτός συνόρων επενδύοντας στην αγορά της Ρουμανίας, εξαγοράζοντας έναν από τους πιο βασικούς παίκτες της αγοράς ενέργειας της χώρας, αποτελώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και εξυπηρετώντας περίπου 8,7 εκατ. πελάτες με μία ευρεία σειρά ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της αποδεικνύουν ότι ο στόχος που είχε τεθεί από τη Διοίκηση για EBITDA €1,5 δισ. επιτεύχθηκε 2 χρόνια νωρίτερα, επιτρέποντάς της να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές και να στηρίζει τους πελάτες της.

Η ΔΕΗ θα σηκώσει όλο το βάρος της ενεργειακή κάλυψης της Κρήτης και το 2024 και 2025

Στη Βουλή για ψήφιση βρίσκονται οι ρυθμίσεις για την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης, την οποία αναλαμβάνει «πακέτο»  η ΔΕΗ, ώστε η Μεγαλόνησος να μην μείνει χωρίς ρεύμα φέτος και του χρόνου το καλοκαίρι.

Το σχέδιο του ΥΠΕΝ που θα εφαρμόσει στην πράξη η ΔΕΗ, είναι η διασφάλιση της επάρκειας θα γίνει με την προσθήκη καινούργιου παραγωγικού δυναμικού στο νησί – είτε με επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού, είτε με νέες συμβατικές μονάδες.

Για να καλυφθούν οι αιχμές φορτίου της επόμενης θερινής περιόδου, θα πρέπει έως την 1η Ιουλίου να προστεθούν στο νησί επιπλέον 60 Μεγαβάτ κατʼ ελάχιστον, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 όλες θα δουλέψουν οι μονάδες που θα εκτιμηθούν ως απαραίτητες για την κάλυψη της τοπικής ζήτησης, μέχρι να ενταχθεί πλήρως η Κρήτη στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

Το σχέδιο του ΥΠΕΝ για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης πριν από την έναρξη λειτουργίας της «μεγάλης» διασύνδεσης, έγινε λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην υλοποίηση του ΑΔΜΗΕ στη διασύνδεση.

Οι νομοθετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ για τους όρους αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή πριν λίγες ημέρες.

Με τις διατάξεις του ΥΠΕΝ δίνεται παράλληλα η δυνατότητα χρήσης των πετρελαϊκών σταθμών της ΔΕΗ, ακόμη κι αν έχουν εξαντληθεί οι ώρες λειτουργίας που έλαβαν κατά παρέκκλιση της κοινοτικής Οδηγίας 201/75/Ε.Ε. σχετικά με τους περιορισμούς για τις εκπομπές ρύπων από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Οι κρίσιμες κινήσεις της ΔΕΗ

Αναφορικά με την προσθήκη νέου δυναμικού, το υπουργείο θεσπίζει τη δυνατότητα για τη μεταφορά, την εγκατάσταση και λειτουργία, όχι μόνο των υφιστάμενων αλλά και προστιθέμενων μονάδων.

Στο πλαίσιο αυτό και με κάθε τρόπο η ΔΕΗ προσπαθεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης φέτος και του χρόνου.

Από τα τέλη του 2025, φαίνεται πως θα λειτουργήσει η καλωδιακή διασύνδεση Λαυρίου-Κρήτης οπότε η ενεργειακή επάρκεια του νησιού θεωρείται εξασφαλισμένη.

Μέχρι τότε το κενό ανέλαβε να καλύψει η ΔΕΗ και ο Πρόεδρός της Γιώργος Στάσης λαμβάνει μία σειρά «μέτρων-γέφυρα» μέχρι την οριστική λύση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το έλλειμμα της Κρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια για φέτος θα φτάσει στα 200 Μεγαβάτ και το 2025 ίσως και στα 250.

Η Κρήτη έχει τουριστική περίοδο από τις αρχές Απριλίου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και φυσικά η ζήτηση ενέργειας δεν μπορεί να περιμένει.

Το βασικό μέτρο που θα επιμεληθεί η ΔΕΗ είναι η μεταφορά και λειτουργία αεριοστροβιλικής μονάδας συνδυασμένου καυσίμου (φυσικό αέριο-ντίζελ) στη Μεγαλόνησο, από την ηπειρωτική χώρα.

Πάντως το φετινό καλοκαίρι δεν το προλαβαίνουν, οπότε χρειάζεται πακέτο μέτρων ως ‘πρώτη γέφυρα’ μέχρι να μετεγκατασταθεί στην Κρήτη η αεριοστροβιλική.

Το πακέτο για το 2024 θα περιλαμβάνει ταχύτατο ‘λίφτινγκ’ των τοπικών πετρελαϊκών σταθμών, ώστε να λειτουργούν με το λεγόμενο «προχωρημένο ντίζελ» έχοντας μεγαλύτερη θερμική απόδοση και με μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Ο εκσυγχρονισμός των πετρελαϊκών θα αφορά σίγουρα στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Ηρακλείου και τον ΑΗΣ Ξυλοκαμάρας Χανίων και θα ξεκινήσει διαδικαστικά τις επόμενες ημέρες.

Αυτή η αναβάθμιση εντάσσεται στα βραχυπρόθεσμα μέτρα, ενώ η αεριοστροβιλική του 2025 θα είναι μεν μεσοπρόθεσμη κίνηση-γέφυρα, αλλά θα παραμείνει στο νησί και μετά το 2025 ως ψυχρή εφεδρεία για άλλα 8-10 χρόνια.

Στην Αθήνα η Σύνοδος Κορυφής της Eurelectric με οικοδεσπότη τον Γιώργο Στάσση

Την Αθήνα επιλέγει η Eurelectric, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας για να αναλύσει την στρατηγική των utilities και να χαράξει τις πολιτικές για την ενεργειακή μετάβαση έως το 2030.

Στο κλαμπ των ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας, που εκπροσωπεί περισσότερες από 3.500 εταιρείες από 30 χώρες, έχει εκλεγεί από πέρσι το καλοκαίρι στη θέση του Αντιπροέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης, ο οποίος θα είναι και ο φετινός οικοδεσπότης του Power Summit 2024 και ένας από τους κεντρικούς ομιλητές της διάσκεψης.

Στο επίκεντρο του μεγάλου ενεργειακού event που θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 23 Μαίου, θα βρεθούν οι προκλήσεις της νέας εποχής του ηλεκτρισμού όπως είναι η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, η ενίσχυση των δικτύων, η ψηφιοποίηση, η ασφάλεια εφοδιασμού αλλά και οι γεωπολιτικές συνθήκες καθώς οι εν εξελίξει πόλεμοι αποτελούν μία μεγάλη δοκιμασία για την παγκόσμια ειρήνη αλλά και τις διεθνείς ενεργειακές συνεργασίες.

Τα μηνύματα στην Ευρώπη

Λίγες εβδομάδες πριν από τις Ευρωεκλογές που θα καθορίσουν την πορεία της για τα επόμενα πέντε χρόνια της Ευρώπης, η σύνοδος σκοπεύει να συγκεντρώσει τα στελέχη με τη μεγαλύτερη επιρροή στον τομέα της ενέργειας για να συζητήσουν τη στρατηγική της επόμενης μέρας και να εστιάσουν τομείς όπως η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, η υλοποίηση των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, και η  αντιμετώπιση του λεγόμενου ενεργειακού τριλήμματος της προσιτής, της ασφαλούς και απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας.

Η πρόκληση των ΑΠΕ

Σύμφωνα με την Euroelectric, μέχρι το 2040, η δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών θα πρέπει να πενταπλασιαστεί ενώ η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα  τριπλασιαστεί. Στο Power Summit θα αναλυθούν  τα βασικά βήματα για την επίτευξη του στόχου αυτού με κύριο σύνθημα  «lights on» (αναμμένα φώτα).

Η διάσκεψη θα εμβαθύνει στις δράσεις και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του αναθεωρημένου σχεδιασμού για την  αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Παράλληλα όμως θα θίξει και μια από τις σημαντικότερες πτυχές της πράσινης ανάπτυξης. Καθώς ο στόχος είναι να τριπλασιαστεί η ικανότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα επόμενα έξι χρόνια στην Ευρώπη, οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση γης και τα περιβαλλοντικά ζητήματα κρίνονται  μεγάλες. Σε αυτή την ενότητα στο Power Summit, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης που ανατέθηκε από την Eurelectric.

Πρόκειται για μια εργαλειοθήκη που θα βοηθήσει τη βιομηχανία να κατανοήσει τον αντίκτυπο των έργων ΑΠΕ στο περιβάλλον και να ορίσει όλες εκείνες τις ενέργειες και τις δράσεις που θα επιταχύνουν τη δημιουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δικτύων με έμφαση στον τομέα της προστασίας.

Lights on

Στην καθημερινότητά μας συχνά θεωρούμε δεδομένο τον ηλεκτρισμό. Είτε πρόκειται για την παροχή διαδικτυακής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας, είτε για τη φόρτιση του κινητού είτε απλά για να κρατήσουμε  τα φώτα αναμμένα. Καθώς η κοινωνία μας προοδεύει, η ηλεκτρική ενέργεια θα γίνεται όλο και πιο σημαντική, αναφέρει στο εισαγωγικό της σημείωμα η Euroelectric. «Θα τροφοδοτήσει το αυτοκίνητό. Θα ζεστάνει το σπίτι. Θα παρέχει ολοένα και πιο έξυπνες λύσεις και θα προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα αποκεντρωμένων πηγών καθαρής ενέργειας». Ωστόσο, για να μείνουν τα φώτα αναμμένα, χρειάζονται τα κατάλληλα μέσα. Καθώς η ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται, το δίκτυο που την παρέχει πρέπει να επεκταθεί και να ψηφιοποιηθεί. «Το να κρατάς τα φώτα αναμμένα δεν μπορεί να θεωρείται πλέον δεδομένο» τονίζει η ένωση των ευρωπαικών εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ασφάλεια εφοδιασμού

Η ασφάλεια εφοδιασμού είναι μία ακόμη πρόκληση που απασχολεί τις εταιρείες ηλεκτρισμού. Με τη συνεχιζόμενη ηλεκτροδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη μετάβαση σε ένα σύστημα ηλεκτροπαραγωγής χωρίς άνθρακα έως το 2050, οι ανάγκες για ένα ασφαλές σύστημα μεγαλώνουν πολύ γρήγορα.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν επίσης τα ευρήματα της μελέτης «Grids4Speed», σχολιάζοντας τα βασικά στοιχεία και τα συμπεράσματα για τα δίκτυα διανομής και την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις των υποδομών για τη συμμόρφωση με τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα. Τα οφέλη από την ενεργειακή μετάβαση σε όλους τους τομείς των οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών, μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο με την ενίσχυση της υποδομής της ηλεκτρικής ενέργειας  που προϋποθέτει γιγαντιαίες επενδύσεις για την αναβάθμιση των δικτύων.

Το Power Summit 2024 θα συγκεντρώσει περί τους 60 διεθνείς ομιλητές μεταξύ των οποίων τον διευθύνοντα σύμβουλο της Γερμανικής Ε.ΟΝ Leonhard Birnbaum και επικεφαλής της Euroelectric, τον Πρόεδρο  της Αυστριακής Wien Energy Michael Stebl, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Global Renewables Alliance Bruce Daglas, που εκπροσωπεί τις βιομηχανίες αιολικής, ηλιακής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής, ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας και του πράσινου υδρογόνου σε διεθνές επίπεδο καθώς και κορυφαίους αξιωματούχους της Κομισιόν.